Για την Ελλάδα!

Πλαίσιο αρχών

Η εθνική αμυντική πολιτική πρέπει να διέπεται από μακρόπνοο σχεδιασμό, ανεξάρτητο από τις εκάστοτε κυβερνήσεις και πολιτικές ανακατατάξεις.

Ειδικά σε μια περιοχή όπως η δική μας όπου υπάρχουν συνεχείς F 16, Δημοκρατική Πολιτείαανακατατάξεις, αλλά και απειλές και αμφισβητήσεις της εθνικής μας κυριαρχίας, οι ένοπλες δυνάμεις είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της χώρας μας και του Ελληνισμού, αλλά και για την ασφάλεια και προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων ακόμα και αν παίζουν αποτρεπτικό ρόλο. Η ιστορία του κόσμου και της Ελλάδας ειδικότερα είναι γεμάτη πολέμους, και θα ήταν αφελές να πιστεύουμε ότι έχουν τελειώσει. Επιπλέον, οι διεθνείς διαφορές διευθετούνται κατά κανόνα προς όφελος των ισχυρών, οικονομικά και στρατιωτικά.

Προτείνουμε:

Ισχυρές, σύγχρονες, ευέλικτες και αποτελεσματικές ένοπλες δυνάμεις. Το μέγεθος των ενόπλων δυνάμεων παίζει κάποιο ρόλο, αλλά η αποτελεσματικότητά τους είναι πιο σημαντική, όπως έχει δείξει πολλές φορές η ιστορία. Η αποτελεσματικότητα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως άρτια και τακτική εκπαίδευση, σύγχρονος εξοπλισμός, ανάπτυξη στρατηγικών προσαρμοσμένων στο περιβάλλον και τις συνθήκες, και άλλους.

Εξάλειψη της κομματοκρατίας από τις ένοπλες δυνάμεις. Οι ηγέτες των ενόπλων δυνάμεων πρέπει να αναδεικνύονται με βάση τις ηγετικές τους ικανότητες, και όχι τις πολιτικές τους διασυνδέσεις. Υπάρχουν πολλά ιστορικά παραδείγματα φιλόδοξων πολιτικών που προσποιούμενοι τον στρατηλάτη κατατροπώθηκαν στο πεδίο της μάχης, με τραγικά αποτελέσματα για το στράτευμα και το έθνος τους.

Αποτελεσματική φύλαξη συνόρων. Ποιος μπορεί να μπει στην φρεγάτα, Δημοκρατική ΠολιτείαΕλλάδα και πόσο μπορεί να παραμείνει είναι μια πολιτική απόφαση. Η φύλαξη των συνόρων πρέπει να γίνεται ανεξάρτητα από τις πολιτικές αποφάσεις. Οι πολιτικές αποφάσεις εφαρμόζονται αφού πιστοποιηθεί η ταυτότητα αυτών που περνούν τα σύνορα. Όσοι δεν δικαιούνται είσοδο στη χώρα, επιστρέφονται στην χώρα προέλευσης. Επίσης, παραβιάσεις συνόρων αντιμετωπίζονται άμεσα και αποτελεσματικά.

Έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογίας οπλικών συστημάτων και ηλεκτρονικού πολέμου. Η τεχνολογία έπαιζε πάντα καίριο ρόλο στην εθνική άμυνα, ανεξάρτητα αν λέγεται φάλαγγα, σάρισα, υγρό πυρ, ή F-16. Δεν έχουμε τις δυνατότητες να κατασκευάσουμε F-16, και ούτε πρόκειται να τις αποκτήσουμε στο άμεσο μέλλον. Μπορούμε όμως να αναπτύξουμε συστήματα επικοινωνιών, οπλικά συστήματα, εξοπλισμό, και τεχνογνωσία και μεθόδους ηλεκτρονικού πολέμου.