Για την Ελλάδα!

(Συν)Θέσεις - Εισαγωγή

synthesis, Δημοκρατική ΠολιτείαΔεν είμαστε κόμμα για να έχουμε «γραμμή». Οι θέσεις μας διαμορφώνονται από κάθε μέλος που συμμετέχει ισότιμα στη λειτουργία μας. Τα στελέχη μας και οι εθελοντές έχουν τις απόψεις τους σαν υπεύθυνοι πολίτες, και τις εκφράζουν όπως όλα τα μέλη, χωρίς καμία επιπλέον βαρύτητα λόγω της θέσης τους.

Σε αυτή τη σελίδα θα δημοσιεύονται οι θέσεις των μελών μας, οι οποίες, όπως λέει και ο τίτλος της σελίδας, προέρχονται από τη σύνθεση των προτάσεων που έχουν ψηφιστεί από τα μέλη μας. Η διαδικασία βαθμολόγησης είναι βασισμένη σε διαφανή κριτήρια.