Για την Ελλάδα!

Σχέδιο υλοποίησης προτάσεων

Για να εφαρμοστούν οι αλλαγές που προτείνουμε, Σχεδιασμόςπρέπει να υποστηρίζονται από σημαντικό αριθμό πολιτών.Δεν έχει νόημα να επιδιώκουμε αλλαγές με μερικές χιλιάδες μέλη. Πρέπει ένα υπολογίσιμο ποσοστό του εκλογικού σώματος να υποστηρίξει τη Δημοκρατική Πολιτεία (ένα ενδεικτικό ποσοστό είναι 5% και κατά προτίμηση μεγαλύτερο). Όταν αποκτήσουμε τέτοιο ποσοστό, θα γίνει ψηφοφορία μεταξύ των μελών μας για την μέθοδο που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Κάποιες εναλλακτικές θα μπορούσαν να είναι:

1. Έγγραφες αιτήσεις στην κυβέρνηση για εφαρμογή των αλλαγών που απαιτεί η Δημοκρατική Πολιτεία και τα μέλη της.

2. Μαζικές κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις (όπως αυτές που έγιναν στη Ρουμανία το χειμώνα του 2017 εναντίον νομοθεσίας που θα ευνοούσε τη διαφθορά, και μάλιστα με θετικά αποτελέσματα).

3. Μαζικός ακτιβισμός και ανάδειξη θεμάτων στα ΜΜΕ.

4. Στήριξη κόμματος εκτός κομματικού κατεστημένου που θα δεσμευτεί να πραγματοποιήσει αυτά που επιδιώκει η Δημοκρατική Πολιτεία.

5. Στήριξη συγκεκριμένων βουλευτών που θα δεσμευτούν να πραγματοποιήσουν αυτά που επιδιώκει η Δημοκρατική Πολιτεία.

6. Δημιουργία νέου κόμματος από τη Δημοκρατική Πολιτεία, που θα έχει τις ίδιες αρχές και ίδιους στόχους με τη Δημοκρατική Πολιτεία.

Όσον αφορά το 1, 2, και 3 δεν έχουμε ψευδαισθήσεις για την αντίδραση του πολιτικού κατεστημένου. Οι διαδοχικές κυβερνήσεις έχουν δείξει ότι μπορούν να αγνοήσουν αιτήσεις και να καταστείλουν μαζικές κινητοποιήσεις.

Τα 4 και 5 προφανώς προϋποθέτουν εμπιστοσύνη, που είναι είδος δυσεύρετο στην πολιτική σκηνή.

Αν η Δημοκρατική Πολιτεία επιλέξει τη δημιουργία πολιτικού κόμματος.

Για να αλλάξει η νομοθεσία της χώρας μας ή για να εξορθολογισθεί η Κυβέρνηση χρειάζεται πρόσβαση στη Βουλή ή στην επιλογή μελών και στελεχών της Κυβέρνησης. Μέχρι τότε οι ψηφισμένες προτάσεις προωθούνται από τη Συντονιστική Επιτροπή στους αρχηγούς των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή. Αν η Δημοκρατική Πολιτεία δημιουργήσει πολιτικό κόμμα, αυτό δεν θα λειτουργεί όπως τα σημερινά κόμματα. Αντίθετα, προτείνουμε την εξής διαδικασία:

1. Πριν τις εκλογές, καταρτίζουμε κατάλογο υποψηφίων βουλευτών από έντιμους, αξιοπρεπείς, και καταξιωμένους από την εργασία τους πολίτες, με τη συναίνεσή τους και εκτός κομματικού κατεστημένου.

2. Υποψήφιοι για συμμετοχή στον κατάλογο των υποψηφίων βουλευτών είναι:

  • Όποια από τα μέλη εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
  • Όποιοι εντός ή εκτός Δημοκρατικής Πολιτείας προταθούν από ομάδα μελών και δεχτούν (απαιτείται συγκεκριμένος αριθμός μελών που προτείνουν έναν υποψήφιο).

3. Ο κατάλογος των υποψηφίων βουλευτών διαμορφώνεται μετά από ψηφοφορία των μελών της Γ.Σ.

Οι βουλευτές που θα εκλέξουμε θα έχουν καθήκον να εκφράζουν τη βούληση των πολιτών-μελών της Δημοκρατικής Πολιτείας, και κατά συνέπεια να

· Υποβάλλουν σαν σχέδια νόμου στη Βουλή τις προτάσεις που έχουν αναδειχθεί από τα μέλη μας

· Αναλύουν τα νομοσχέδια που υποβάλλονται στη Βουλή και να τα παρουσιάζουν στα μέλη για ψηφοφορία

· Εκφράζουν στη Βουλή την ψήφο των μελών για το κάθε νομοσχέδιο, αλλά και να εισάγουν τροπολογίες που έχουν ψηφιστεί από τα μέλη

Αν δεν μπορούν για οποιονδήποτε λόγο να εκπληρώσουν τις παραπάνω υποχρεώσεις τους, παραιτούνται και αντικαθίστανται. Οι βουλευτές που θα εκλέγονται από τη Δημοκρατική Πολιτεία θα πρέπει να δεσμεύονται προηγουμένως με την υπογραφή τους, σε «αυστηρό» κείμενο, πως σε περίπτωση διαφωνίας ή ρήξης με την Δημοκρατική Πολιτεία, θα παραιτούνται του βουλευτικού αξιώματος και κατόπιν της σύμφωνης γνώμης των 3/4 των μελών της Δημοκρατικής Πολιτείας, με την προϋπόθεση πως συμμετείχε στην ψηφοφορία το 50+1 του συνόλου των μελών. Σε περίπτωση άρνησης παραίτησης βουλευτή, το κείμενο θα δημοσιεύεται σε όλα τα ΜΜΕ. Θα μπορούσε επίσης να γίνεται εκ των προτέρων δέσμευση της βουλευτικής αποζημίωσης με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από ένα συλλογικό όργανο της Δημοκρατικής Πολιτείας, το οποίο θα κρίνει ανάλογα με την επίδοση και τη συνέπεια του βουλευτή, για την αποδέσμευση ή μη του ποσού.

Η παραπάνω διαδικασία αποτελεί την πλησιέστερη δυνατή προσέγγιση στην άμεση δημοκρατία, με τον άμεσο έλεγχο της νομοθετικής εξουσίας από τους πολίτες. Καθήκον του Βουλευτή είναι να μεταφέρει στη Βουλή τη βούληση των πολιτών-μελών της Δημοκρατικής Πολιτείας. Έτσι θεσμοθετείται η διαφάνεια στη νομοθετική διαδικασία, η οποία επιστρέφει στα χέρια του λαού, όπως στην Αθηναϊκή Δημοκρατία, όπου κάθε πολίτης που ασχολούνταν με τα «κοινά» είχε τη δυνατότητα να ψηφίζει για κάθε νόμο. [1] Είναι απόλυτα φυσιολογικό η πραγματική δημοκρατία να αναστηθεί στον τόπο που την γέννησε.

Κυβέρνηση

Αν η Δημοκρατική Πολιτεία κληθεί να στηρίξει μια κυβέρνηση ως όρος για την στήριξη θα είναι η υλοποίηση (μέσω της Βουλής ή Κυβέρνησης) των κορυφαίων προτάσεων όπως έχουν διαμορφωθεί από τις ψηφοφορίες των μελών. Ο αριθμός των προτάσεων και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες και συγκυρίες, και όταν φτάσουμε σε εκείνο το σημείο θα συζητηθούν στη Γ.Σ. ανοιχτά και με βάση τις αρχές της διαφάνειας και δημοκρατίας.

[1] Αδιαπραγμάτευτες αρχές της Δημοκρατικής Πολιτείας