Για την Ελλάδα!

Προτάσεις

Προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από κάθε φίλο, Discussionμέλος ή στέλεχος της Δημοκρατικής Πολιτείας. Υποβάλλονται σε ψηφοφορία, και αυτές που αναδεικνύονται, θα υιοθετούνται από τη Δημοκρατική Πολιτεία και θα προωθούνται στη Βουλή.

Διαδικασία

 1. Φίλος, μέλος ή στέλεχος υποβάλλει την πρότασή του σε στέλεχος της συντονιστικής επιτροπής.
 2. Στέλεχος της οργανωτικής επιτροπής αναλαμβάνει την υποβολή, ψηφοφορία και πιθανή διαμόρφωση της πρότασης πάντα σε συνεργασία με το φίλο, μέλος ή στέλεχος που υπέβαλε την πρόταση.
 3. Υποβολή με τις άλλες προτάσεις στο συγκεκριμένο θεματικό τομέα και ψηφοφορία
  1. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη
   1. Στο μέλλον θα υπάρχει δυνατότητα διευκόλυνσης όσων έχουν δυσκολία πρόσβασης σε υπολογιστή/διαδίκτυο.
  2. Η ψήφος μπορεί να είναι φανερή ή κρυφή
  3. Γίνεται διαδικτυακά
   1. Σε επόμενη φάση θα ερευνηθούν και άλλες μέθοδοι ψηφοφορίας που δεν απαιτούν πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 4. Πιθανή διαμόρφωση
  1. Γίνεται από το στέλεχος της οργανωτικής επιτροπής που δέχτηκε την πρόταση, πάντα σε συνεργασία με το φίλο, μέλος ή στέλεχος που υπέβαλε την πρόταση.
 5. Πιθανή υποβολή στην Γενική Συνέλευση και ψηφοφορία
 6. Αν η πρόταση αναδειχθεί σε σχέση με τις υπόλοιπες:
  1. Πιθανός συνδυασμός με άλλες υπάρχουσες προτάσεις
  2. Προώθηση στη Βουλή ή στην κυβέρνηση

Η ψήφος μπορεί να είναι φανερή ή κρυφή. Κρυφή ψήφος θα μπορούσε να γίνεται μέσω λογαριασμών που δεν φανερώνουν τα προσωπικά στοιχεία του μέλους/στελέχους, αρκεί να υπάρχει εξακρίβωση στοιχείων και 1:1 αντιστοιχία μεταξύ πραγματικού προσώπου και λογαριασμού.

Ένας από τους πρωταρχικούς μας στόχους είναι η καλλιέργεια του αισθήματος κοινότητας, που επιτυγχάνεται με κοινές ενασχολήσεις και έμφαση σε κοινά ενδιαφέροντα. Θέματα που διχάζουν (που φαίνεται να προτιμώνται σε μερικά φόρουμ) και που δεν λύνονται, καλό θα είναι να αποφεύγονται, τουλάχιστον αρχικά. Επίσης, θέσεις/τοποθετήσεις που προσβάλλουν καλό θα είναι να αποφεύγονται, τουλάχιστον αρχικά. Έχουμε γίνει μάρτυρες ατελείωτων συζητήσεων (στο διαδίκτυο και εκτός) για θέματα θρησκευτικού περιεχομένου, για την σχέση του Βυζαντίου με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και άλλα συναφή που κατά τη γνώμη μας δεν χρειάζεται να λυθούν άμεσα ή δεν επιλύονται εύκολα. Η συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων είναι καλή, αλλά θα πρέπει να βάλουμε και προτεραιότητες. Έχουμε πολύ μεγαλύτερα και άμεσα προβλήματα να λύσουμε, και για να λυθούν πρέπει να δημιουργήσουμε μια κοινότητα.