Για την Ελλάδα!

Οργάνωση - Εισαγωγή

Η Δημοκρατική Πολιτεία δεν είναι κόμμα. Είναι η αποκατάσταση της δημοκρατίας. Είναι οργάνωση πολιτών και όχι επίδοξων ή επαγγελματιών πολιτικών. Στόχος μας δεν είναι μια κυβερνητική θέση ή η ανάδειξη μέσω ενός κόμματος, αλλά μια καλύτερη Ελλάδα. Σκοπός μας είναι η αποκατάσταση της πραγματικής δημοκρατίας στη χώρα μας: η δύναμη στα χέρια του πολίτη και όχι στις κομματικές φατρίες. (*)

(*) Αδιαπραγμάτευτες αρχές της Δημοκρατικής Πολιτείας