Για την Ελλάδα!

Συχνές ερωτήσεις

Ποιοι είστε;

Αυτή η ερώτηση είναι κατάλοιπο του κομματικού/αντιπροσωπευτικού μοντέλου, όπου ο λαός ψηφίζει αντιπροσώπους, δηλαδή άτομα. Είναι λογικό λοιπόν να θέλει ο λαός να ξέρει ποιους υποστηρίζει. Το μοντέλο που προτείνουμε εμείς είναι αμεσοδημοκρατικό, όπου ο λαός ψηφίζει ο ίδιος τους νόμους, χωρίς αντιπροσώπους. Εμείς είμαστε εδώ για να υλοποιήσουμε, να συντονίσουμε και να βοηθήσουμε αυτή τη διαδικασία.
Για να απαντήσουμε την ερώτηση όμως, και πιστοί στην αρχή της διαφάνειας στην οποία πρέπει να βασίζεται μια δημοκρατία: είμαστε όλοι χωρίς εξαίρεση Έλληνες (στην πλειοψηφία μας εργαζόμενοι), έντιμοι, μορφωμένοι, με αγάπη για την Ελλάδα, που θέλουμε να δούμε την χώρα μας να προοδεύει και να έχει τη θέση που της αξίζει. Έχουμε ανάμεσά μας κατόχους μεταπτυχιακών και διδακτορικών, επαγγελματίες με μακροχρόνια εργασιακή εμπειρία, επιχειρηματίες, καθηγητές πανεπιστημίου, που διαθέτουν το χρόνο και τις ικανότητές τους για να ακουστεί η φωνή του συμπολίτη τους, ακόμα και αν δεν συμφωνούν με αυτή.
Η λίστα των συντονιστών μαζί με το βιογραφικό τους είναι αναρτημένη.

Ποιες είναι οι θέσεις σας;

Οι βασικές θέσεις μας απορρέουν από τις αρχές μας. Μια σημαντική διαφορά μας με τα παλαιά κόμματα είναι ότι σε επί μέρους ζητήματα οι θέσεις διαμορφώνονται δημοκρατικά από τα μέλη, και επομένως πιθανόν να αλλάζουν με το πέρασμα του χρόνου και τις αλλαγές των συνθηκών. Οι συντονιστές έχουν τις προσωπικές τους απόψεις που είναι ελεύθεροι να τις εκφράζουν, αλλά αυτές δεν καθορίζουν το ιδεολογικό στίγμα της οργάνωσής μας. Πρέπει όμως να τονισθεί ότι όλοι οι συντονιστές συμφωνούν απόλυτα με τις διακηρυγμένες αρχές, το όραμα, τους στόχους και την πρόταση της ΔΠ όπως αυτές παρουσιάζονται στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ.