Για την Ελλάδα!

Παράνομη η αφαίρεση των γλυπτών του Παρθενώνα από τον Έλγιν!

Το φιρμάνι που υποτίθεται ότι εξέδωσε Ελγίνειαο Σουλτάνος Σελίμ Γ' προς τον Έλγιν έχει χρησιμοποιηθεί σαν δικαιολογία για την αφαίρεση των γλυπτών του Παρθενώνα στις αρχές του 19ου αιώνα. Παρά τις ασάφειες που περιέχει, η πιο σημαντική μελέτη του από τον Βρετανό ιστορικό William St. Clair με τίτλο «Ο Λόρδος Έλγιν και τα Μάρμαρα» ("Lord Elgin and the Marbles") συμπεραίνει ότι ο Σουλτάνος ΔΕΝ ΕΠΕΤΡΕΨΕ την αφαίρεση και εξαγωγή αγαλμάτων και γλυπτών από τον Παρθενώνα. Η πρόταση που επιτρέπει στους Βρετανούς να πάρουν πέτρες με «επιγραφές και εικόνες» αναφέρεται σε αντικείμενα που βρέθηκαν σε ανασκαφές, αλλά όχι σε έργα τέχνης που διακοσμούσαν τους ναούς. Αργότερα, ο Έλγιν και οι συνεργάτες του παραδέχτηκαν ενώπιον βρετανικής κοινοβουλευτικής επιτροπής ότι αυτή η πράξη ήταν πιθανότατα παράνομη, αλλά τη δικαιολόγησαν σαν ένα τρόπο να διασωθούν τα αντικείμενα από τις ζημιές και λεηλασίες που υπέστησαν κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής κατοχής.

Φωτογραφία: Η αφαίρεση των μαρμάρων του Παρθενώνα το 1801, υδατογραφία του Edward Dodwell.

Πηγή: National Geographic, τεύχος Μαρτίου/Απριλίου 2017 (https://www.nationalgeographic.com/archaeology-and-history/magazine/2017/03-04/parthenon-sculptures-british-museum-controversy/