Για την Ελλάδα!

Η Τουρκία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία του ΙΣΙΣ

«Η Τουρκία παρέχει στο ΙΣΙΣ στρατιωτικό εξοπλισμό, μεταφορικά μέσα, εκπαίδευση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, το υποστηρίζει με αγορές πετρελαίου, το βοηθάει με τη στρατολόγηση, και Τουρκικές δυνάμεις πολεμάνε στο πλευρό του.» Ινστιτούτο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Πανεπιστήμιο Κολούμπια, 9-11-2014.

Ολόκληρο το άρθρο.