Για την Ελλάδα!

Οι απώλειες των Ελληνικών αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια της κατοχής

Οι κλοπές, καταστροφές, βανδαλισμοί και λεηλασίες των Ελληνικών αρχαιοτήτων από τους Γερμανούς, Ιταλούς και Βούλγαρους κατά τη διάρκεια της κατοχής, καταγραμμένα στο βιβλίο ΖΗΜΙΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ.