Για την Ελλάδα!

Έλληνες που διαπρέπουν

Οι Έλληνες συνεχίζουν να διαπρέπουν σε όλους τους τομείς, δυστυχώς πολλοί στο εξωτερικό. Σπάνια βρίσκεται πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ χωρίς Έλληνα καθηγητή, ακόμα και από τα πιο γνωστά. Ελάχιστοι Έλληνες θα έφευγαν από την Ελλάδα αν υπήρχαν εδώ οι ευκαιρίες που βρίσκονται στο εξωτερικό. Μπορούμε να φτιάξουμε την οικονομία μας, έτσι ώστε τα παιδιά μας και τα καλύτερα μυαλά μας να μην εγκαταλείπουν την πατρίδα τους.

Η στήλη των Ελλήνων που διαπρέπουν στο TVXS