Για την Ελλάδα!

Η πρόταση

Συμπερασματικά, η μόνη μας ελπίδα είναι μια οργάνωση από ακομμάτιστους και αδιάφθορους πολίτες που θα στοχεύει στην εξυγίανση της πολιτικής ζωής της χώρας, και την επαναφορά της σε τροχιά ακμής από την κρίσιμη σημερινή της κατάσταση. Η διαχείριση αυτής της οργάνωσης πρέπει να γίνεται από αποδεδειγμένα ικανούς, μορφωμένους, έντιμους, καλλιεργημένους επαγγελματίες και τεχνοκράτες, που θέλουν να δουν την πατρίδα μας και το λαό της να προοδεύει και όχι να διασύρεται. Αυτή η οργάνωση μπορεί να φέρει τις αναγκαίες κρίσιμες θεσμικές αλλαγές σε νομοθεσία, κρατική λειτουργία και Δημόσια Διοίκηση, αλλά και στη νοοτροπία διοικούντων και διοικουμένων, στοιχεία που χρειάζονται για να βγούμε από την κρίση και να μπούμε σε αναπτυξιακή πορεία, οικονομικά, κοινωνικά, και πολιτισμικά. Αυτή η οργάνωση είναι η Δημοκρατική Πολιτεία.

Η Δημοκρατική Πολιτεία δεν είναι παραδοσιακό κόμμα. Είναι πολιτικός φορέας φτιαγμένος από πολίτες με σκοπό την αποκατάσταση της Ελλάδας στην θέση που της αξίζει μέσω της ευρείας συμμετοχής όλων των Ελλήνων. Δεν έχει αρχηγό, ούτε κομματική ιεραρχία, και βασίζεται στη διαδικτυακή επικοινωνία και την κοινωνική δικτύωση. Το ιδεολογικό της στίγμα καθορίζεται από τα μέλη της με ψηφοφορίες. Στελεχώνεται από πολίτες-εθελοντές που διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία της. Αποσκοπεί στην πρόοδο της Ελλάδας και των πολιτών της.

Βιώνουμε μια ιστορική καμπή που μας παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για πολιτικές καινοτομίες. Η πολιτική σκηνή στη χώρα μας (όπου έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι), μας δίνει το κίνητρο. Η σύγχρονη τεχνολογία μάς δίνει τα μέσα. Ποτέ άλλοτε στην ιστορία του κόσμου δεν μπορούσαν δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες να συζητήσουν και να συντονιστούν σε πραγματικό χρόνο. Μοντέλα συμμετοχικής δημοκρατίας έχουν εφαρμοστεί σε πολλές χώρες. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν χρησιμοποιηθεί εκτενώς για την οργάνωση πρωτοβουλιών και κινημάτων. Η Δημοκρατική Πολιτεία συνδυάζει την μοντέρνα τεχνολογία με τις αρχές της άμεσης δημοκρατίας, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη πρόταση και έχοντας πάντα στο επίκεντρο τον πολίτη. Δεν βασιζόμαστε όμως αποκλειστικά σε μηχανικές διαδικασίες, αλλά σε διαπροσωπικές σχέσεις και επαφές, συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων, έτσι ώστε να αναδειχτούν οι καλύτερες προτάσεις, και στην πορεία να γίνουμε όλοι καλύτεροι πολίτες.

Η Δημοκρατική Πολιτεία βασίζεται στη διαφάνεια. Στην ερώτηση «Ποιοι είστε;» απαντάμε ότι είμαστε απλοί πολίτες χωρίς κομματική δράση ή πολιτικές φιλοδοξίες. Είμαστε επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων, άνθρωποι της αγοράς, πανεπιστημιακοί. Τα ονόματά μας είναι αναρτημένα. Δεν έχει όμως σημασία ποιοι είμαστε, αλλά αν κάνουμε αυτά που λέμε. Αντιλαμβανόμαστε ότι μετά από δεκαετίες εξαπάτησης από το πολιτικό κατεστημένο, η εμπιστοσύνη στην δημόσια ζωή είναι είδος δυσεύρετο. Η οργάνωσή μας δεν προϋποθέτει αλληλοεμπιστοσύνη. Αυτό που ζητάμε είναι η συμμετοχή όλων έτσι ώστε η αλληλοεμπιστοσύνη να καλλιεργηθεί μέσα από τη συνεργασία μας. Στόχος μας είναι η συγκέντρωση των ευσυνείδητων πολιτών σε μια οργάνωση που θα αλλάξει το πολιτικό σκηνικό. Μόνον όταν αποκτήσουν οι ευσυνείδητοι πολίτες φωνή θα υπάρξει ελπίδα για τη χώρα μας.