Για την Ελλάδα!

Κώστας Κατσιφαράκης, Καθηγητής, ΑΠΘ

Γεννήθηκε το 1955 στη Θεσσαλονίκη. Αποφοίτησε το 1973 από το γυμνάσιο Κώστας Κατσιφαράκης, Δημοκρατική Πολιτείατου Πειραματικού Σχολείου και το 1978 από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. Το 1980 πήρε μάστερ από το University of Florida, όπου σπούδασε έχοντας research assistantship, ενώ το 1984 έλαβε πτυχίο Γεωλόγου από το Α.Π.Θ. Ξεκίνησε την ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία στο Α.Π.Θ. το 1981, ως επιστημονικός συνεργάτης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, όπου εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή και όπου υπηρετεί ως σήμερα (από το 1999 ως καθηγητής).

Ασχολείται με θέματα προστασίας και διαχείρισης υδατικών πόρων, γεωθερμικής ενέργειας, υπόγειας υδραυλικής, ροών με ελεύθερη επιφάνεια, διαχείρισης στερεών αποβλήτων, τεχνικών βελτιστοποίησης και ιστορίας της Υδραυλικής. Έχει επιβλέψει περισσότερες από 200 προπτυχιακές και μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, ενώ έχουν ολοκληρωθεί υπό την επίβλεψή του 7 διδακτορικές διατριβές. Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει περισσότερες από 100 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και βιβλία. Ακόμη είναι κριτής σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει στη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων.
Έχει υπηρετήσει το πανεπιστήμιο από διάφορες διοικητικές θέσεις, όπως διευθυντής Εργαστηρίου και Τομέα, συντονιστής του Συμβουλίου Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., μέλος του Συμβουλίου του Α.Π.Θ. και άλλες.
Είναι μέλος σε διάφορους επιστημονικούς οργανισμούς, ενώ από το 1982 έχει συμμετάσχει σε μόνιμες επιτροπές του Τ.Ε.Ε. για θέματα εκπαίδευσης ή προστασίας περιβάλλοντος. Επίσης έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση περιβαλλοντικών και υδραυλικών μελετών που αφορούσαν στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή της.
Είναι έγγαμος και έχει 2 γιούς, που είναι μηχανικοί, απόφοιτοι του Α.Π.Θ.
Διεύθυνση προσωπικής ιστοσελίδας: http://klkats.weebly.com/