Για την Ελλάδα!

Ποιοι είμαστε

Οι συντονιστές είναι εθελοντές που φροντίζουν την ομαλή λειτουργία της Δημοκρατικής Πολιτείας. Δεν έχουμε κρυφούς χρηματοδότες και στηριζόμαστε στην εθελοντική εργασία αυτών που μοιράζονται το όραμά μας. Οι εθελοντές μας δεν έχουν προνόμια ή ειδική μεταχείριση. Όλοι οι Έλληνες πολίτες αντιμετωπίζονται εξίσου από τη Δημοκρατική Πολιτεία. Παρατίθενται μερικά ενδεικτικά βιογραφικά συντονιστών.