Για την Ελλάδα!

Πλαίσιο αρχών

Σε αυτή τη σελίδα θα δημοσιεύονται οι θέσεις των μελών μας, οι οποίες, όπως λέει και ο τίτλος της σελίδας, προέρχονται από τη σύνθεση των προτάσεων που έχουν ψηφιστεί από τα μέλη μας. Η διαδικασία βαθμολόγησης είναι βασισμένη σε διαφανή κριτήρια.