Για την Ελλάδα!

Όροι χρήσης

Ο δικτυακός τόπος (ιστοσελίδα, web site, web page) της Δημοκρατικής Πολιτείας, έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και φτιάχτηκε από εθελοντές για την παρουσίαση της Δημοκρατικής Πολιτείας και την ενημέρωση των αναγνωστών. Η χρήση του σημαίνει αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης:

Η Δημοκρατική Πολιτεία και οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε αρνητικές η ζημιογόνες επιπτώσεις που πιθανόν να προκύψουν από τη χρήση ή λειτουργία αυτού του δικτυακού τόπου.

Οι απόψεις που εκφράζονται σε διάφορες αναλύσεις, άρθρα, αναρτήσεις, είναι απόψεις των μελών, και δεν αποτελούν επίσημες θέσεις της Δημοκρατικής Πολιτείας. Οι θέσεις της Δημοκρατικής Πολιτείας καθορίζονται από ψηφοφορίες μεταξύ των μελών της.

Oι εθελοντές της Δημοκρατικής Πολιτείας έχουν όλες τις καλές προθέσεις, και καταβάλλουν προσπάθεια για την ομαλή λειτουργία του δικτυακού τόπου, αλλά δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι δεν θα υπάρξουν σφάλματα, ή ότι υπάρχει απόλυτη προστασία από κακόβουλες επιθέσεις. H Δημοκρατική Πολιτεία και οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή διαρροή οποιουδήποτε ηλεκτρονικού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων άρθρων, φωτογραφιών, και προσωπικών δεδομένων.

Η Δημοκρατική Πολιτεία και οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν δημοσίευση υλικού (κείμενα, φωτογραφίες, κλπ.) που είναι προστατευμένο από πνευματικά δικαιώματα.

Οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου διατηρούν το δικαίωμα να διακόψουν προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του δικτυακού τόπου, και να μην αναρτούν ή να σβήνουν άρθρα ή σχόλια που δεν συνάδουν με το πνεύμα ή τον κανονισμό λειτουργίας της Δημοκρατικής Πολιτείας, καθώς και να αποκλείουν οποιοδήποτε άτομο από τον δικτυακό τόπο για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του φορέα.

Προσωπικά δεδομένα που έχουν υποβληθεί στον δικτυακό τόπο χρησιμοποιούνται από τη Δημοκρατική Πολιτεία και τους διαχειριστές του δικτυακού τόπου, και δεν μοιράζονται ούτε δημοσιοποιούνται πέραν των εξουσιοδοτημένων χρηστών. Οι διαχειριστές του δικτυακού τόπου διατηρούν το δικαίωμα να αποκαλύψουν στοιχεία χρηστών στις Αρμόδιες Αρχές όπου αυτό απαιτείται από τον νόμο, ή για να εξασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία του δικτυακού τόπου.