Για την Ελλάδα!

Περιγραφή

Η Δημοκρατική Πολιτεία θέτει τα θεμέλια για την πρόσβαση του pericles athens, Δημοκρατική Πολιτείαπολίτη στην εξουσία. Στελεχώνεται από πολίτες που θέλουν να ακουστεί η φωνή του συμπολίτη τους, ακόμα και αν διαφωνούν με αυτή. Η μέθοδός μας είναι απλή: δεχόμαστε τις προτάσεις κάθε πολίτη, ψηφίζουμε όλοι μαζί, και προωθούμε στη Βουλή ή στην κυβέρνηση αυτές που αναδεικνύονται πρώτες σε ψήφους. Τα στελέχη μας αναλαμβάνουν αυτή τη διαδικασία, από την υποδοχή μιας πρότασης έως την πιθανή υποβολή της στη Βουλή. Επίσης, προτείνουμε τον συνεχή έλεγχο της νομοθετικής εξουσίας (Βουλής) και της εκτελεστικής εξουσίας (Κυβέρνηση) θεσμοθετώντας την δυνατότητα αρνησικυρίας (βέτο) κάθε πράξης νομοθετικού περιεχομένου από τους πολίτες. Κάθε νόμος που ψηφίζεται στη Βουλή και κάθε υπουργική απόφαση μπορεί να τεθεί σε γενική ψηφοφορία από τους πολίτες. Προφανώς δεν είναι δυνατόν κάθε πράξη νομοθετικού περιεχομένου να τίθεται σε ψηφοφορία, αλλά έτσι δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να ελέγχουν άμεσα την εξουσία.[1] Είναι επίσης προφανές ότι προϋπόθεση επιτυχίας του εγχειρήματος είναι ο όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός μελών της Δημοκρατικής Πολιτείας. Απαιτούνται τουλάχιστον δεκάδες χιλιάδες μέλη που ο αριθμός τους θα μπορούσε να επηρεάσει την ψήφιση από τη Βουλή νόμων τους οποίους υποστηρίζει έντονα η Δημοκρατική Πολιτεία.

Η Δημοκρατική Πολιτεία αποτελείται από φίλους που παρακολουθούν και μέλη που υποβάλλουν προτάσεις και έχουν δικαίωμα ψήφου. Κάποια από τα μέλη είναι και στελέχη αν μπορούν και θέλουν να διαθέσουν χρόνο και προσπάθεια για να στελεχώσουν την Δημοκρατική Πολιτεία. Κάθε μέλος που θέλει να βοηθήσει στην λειτουργία της Δημοκρατικής Πολιτείας και πληροί τις προϋποθέσεις είναι ευπρόσδεκτο να συμμετάσχει με την ιδιότητα του στελέχους.

Η δομή της Δημοκρατικής Πολιτείας περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω και αποτελείται από τις παρακάτω ομάδες

Οργάνωση Φίλων

Οργάνωση Μελών

Οργανωτική επιτροπή

Συντονιστική επιτροπή

Η Συντονιστική επιτροπή είναι υπεύθυνη για την επικοινωνία μεταξύ των μελών, τον συντονισμό της οργανωτικής επιτροπής και των τοπικών οργανώσεων, την τήρηση των κανονισμών και γενικά για την ομαλή λειτουργία της Δημοκρατικής Πολιτείας.

Τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής μέχρι στιγμής είναι:

Όνομα Επώνυμο Επάγγελμα
Μαρία Αγγελίδου Υπεύθυνη γραφείου, ΠΑΛΣΟ
Σταύρος  Αναγνωστόπουλος Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Περικλής Αλεξανδρίδης Διευθυντής Τεχνολογίας, ΣΙΔΕΝΟΡ A.E. 
Βασίλειος Αργυρόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός
Γιάννης Αργυρόπουλος Διευθυντικό Στέλεχος, Σύμβουλος
Δημήτρης Βαρμάζης Τμήμα SAP, Σιδενόρ ΒΧ
Αντώνιος Γ.  Βογιατζής Δικηγόρος, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών
Σπύρος Γεωργιάδης Υποπτέραρχος (ε.α.)
Σταμάτης Γιαννούκος Χημικός Μηχανικός
Πέτρος Δαφνιώτης Ερευνητικό στέλεχος, DuPont Photovoltaics
Κλεάνθης Θραμπουλίδης Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Παναγιώτης Θωμάς Σχεδιαστής Ασφάλειας Δικτύων, Amazon
Πέτρος Ιωάννου Καθηγητής, University of Southern California
Θωμαΐς  Κακούλη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Institute of Technology Carlow, Ireland
Τάσος Κεφαλάς Γενικός Διευθυντής (CEO), Practicallabs
Χρήστος Κύργιος Ιδρυτής και γενικός διευθυντής, Amberian Corporation
Γιώργος  Κυριακού Καθηγητής, ΔΠΘ 
Πέτρος Μαντάς President & CEO, VP Sales & Marketing
Γιώργος Μπλύτας Δρ. Χημικός Μηχανικός (συνταξιούχος), συγγραφέας
Νικόλαος Μωυσιάδης  Διοικητικό Στέλεχος, Adtech Global Solutions
Τάσος  Νικολαΐδης Ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
Δημήτρης Παντελής Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Γρηγόρης Παπαγιάννης Αναπληρωτής Καθηγητής, ΔΠΘ 
Σταύρος  Παπαμαρινόπουλος τ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Παναγιώτης Παπανικόλας Γενικός Διευθυντής (CEO), ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ και ΟΛΥΜΠΙΑ οδός
Γιάννης Σαλματζίδης Τεχνικός Διευθυντής, Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ
Αλέξανδρος Σαρρής Oμότιμος καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μιχάλης Σιδηρόπουλος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Ακαδημαϊκή ομάδα

Η ακαδημαϊκή ομάδα αποτελείται από πανεπιστημιακούς δασκάλους και διδάκτορες. Έχει συμβουλευτικό ρόλο, ιδιαίτερα σε εξειδικευμένα θέματα, και μπορεί να κάνει εισηγήσεις στην Συντονιστική Επιτροπή, ή στην Γενική Συνέλευση. Τα μέλη της ακαδημαϊκής ομάδας μέχρι στιγμής είναι:

Όνομα Επώνυμο Τίτλος/Οργανισμός
Σταύρος  Αναγνωστόπουλος Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Γιάννης Αργυρόπουλος Διευθυντικό Στέλεχος Τεχνικού Προσωπικού, ΑΤ&Τ Labs
Θανάσης (Tom) Αττάρτ (Attard) Αναπληρωτής Καθηγητής, University of Alabama
Μύρων  Βαρουχάκης Lecturer (Assistant Professor), Brunel University, London, UK
Δημήτρης Βλάχος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ
Σταμάτης Γιαννούκος Χημικός Μηχανικός
Πέτρος Δαφνιώτης Ερευνητικό στέλεχος, DuPont Photovoltaics
Κλεάνθης Θραμπουλίδης Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Παναγιώτης Θωμάς Σχεδιαστής Ασφάλειας Δικτύων, Amazon
Πέτρος Ιωάννου Καθηγητής, University of Southern California
Θωμαΐς  Κακούλη Lecturer, Institute of Technology Carlow, Ireland
Τάσος Καραφουλίδης  Επιχειρηματίας
Κώστας Κατσιφαράκης Καθηγητής, ΑΠΘ
Ιωάννης Κόντος Oμότιμος καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γιώργος  Κυριακού Καθηγητής, ΔΠΘ 
Γιώργος Μπλύτας Δρ. Χημικός Μηχανικός (συνταξιούχος), συγγραφέας
Τάσος  Νικολαΐδης Ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
Σταυρούλα Πανταζοπούλου Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Δημήτρης Παντελής Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Γρηγόρης Παπαγιάννης Αναπληρωτής Καθηγητής, ΔΠΘ 
Τομ  Παπαδόπουλος r. Senior Research Scientist, and Adjunct Professor (Guelph, Laval) Windsor, Ontario, Canada
Σταύρος  Παπαμαρινόπουλος τ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Παναγιώτης Παπανικόλας Γενικός Διευθυντής (CEO), ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ και ΟΛΥΜΠΙΑ οδός
Αλέξανδρος Σαρρής Oμότιμος καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μάκης Στυλιανίδης Oμότιμος καθηγητής, ΑΠΘ

Το σύνολο των μελών και στελεχών αποτελούν την Γενική Συνέλευση.


[1] Αδιαπραγμάτευτες αρχές της Δημοκρατικής Πολιτείας