Για την Ελλάδα!

Οικονομικά στοιχεία

Η Δημοκρατική Πολιτεία βασίζεται στις αρχές της διαφάνειας, νομιμότητας και εντιμότητας. Συνεπώς, όλα τα οικονομικά στοιχεία μας θα αναρτώνται στο διαδίκτυο άμεσα και αναλυτικά για κάθε έξοδο, και με πηγές για κάθε έσοδο. Οι δωρεές θα είναι επώνυμες και σύμφωνες με την υπάρχουσα νομοθεσία.