Για την Ελλάδα!

Οικονομικά στοιχεία

Η Δημοκρατική Πολιτεία βασίζεται στις αρχές της διαφάνειας, νομιμότητας και εντιμότητας. Συνεπώς, όλα τα οικονομικά στοιχεία μας θα είναι σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία. Προς το παρόν η χρηματοδότησή μας γίνεται αποκλειστικά με μικρά ποσά από εθελοντικές εισφορές των ιδρυτών και συντονιστών.