Για την Ελλάδα!

Κανόνες Λειτουργίας

Προϋποθέσεις συμμετοχής και καθήκοντα

Φίλος ή μέλος της Δημοκρατικής Πολιτείας μπορεί να γίνει κάθε Έλληνας πολίτης που έχει το δικαίωμα του εκλέγειν. Ζητάμε τη συμμετοχή όλων των υπεύθυνων, συνειδητοποιημένων και ευσυνείδητων πολιτών, όπως αρμόζει σε μια πραγματική Συμμετοχική Δημοκρατία.

Συμμετοχή στην Δημοκρατική Πολιτεία με την ιδιότητα του στελέχους προϋποθέτει πρότερο έντιμο βίο, διάθεση ανιδιοτελούς προσφοράς, και αγάπη για την Ελλάδα. Κανένας δεν είναι τέλειος, αλλά αυτές οι απαιτήσεις και προϋποθέσεις κλιμακώνονται όσο περισσότερα είναι τα καθήκοντα ενός στελέχους της Δημοκρατικής Πολιτείας. Συμμετοχή στις επιτροπές δεν συνεπάγεται κάποια «προνόμια» ή ειδική μεταχείριση. Αντίθετα, σημαίνει αυξημένες υποχρεώσεις, απαιτήσεις και ευθύνες.[1]

Φίλος

Προϋποθέσεις:  Έλληνας πολίτης

                                             Δικαίωμα του εκλέγειν

Καθήκοντα:       Στήριξη και διεύρυνση της Δημοκρατικής Πολιτείας

                         Συμμετοχή στις συζητήσεις και προτάσεις

                         Υποβολή προτάσεων στη Γενική Συνέλευση

Μέλος

Προϋποθέσεις:  Όλες οι προϋποθέσεις των φίλων, και οι παρακάτω:

              Εγγραφή στον κατάλογο μελών (Γενική Συνέλευση)

Καθήκοντα:      Όλα τα καθήκοντα των φίλων, και τα παρακάτω:

              Ψήφιση των προτάσεων που έχουν κατατεθεί από φίλους ή άλλα μέλη

Στέλεχος

Προϋποθέσεις:  Όλες οι προϋποθέσεις των Μελών, και οι παρακάτω:

                         Μη συμμετοχή με την ιδιότητα μέλους ή στελέχους σε πολιτικά κόμματα.

                             (Εξαιρέσεις μπορούν να γίνουν μόνο κατά περίπτωση)

               Αποδεδειγμένες οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες

               Εμπειρία σε χρήση υπολογιστή και μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Καθήκοντα:       Όλα τα καθήκοντα των Μελών, και επιπλέον καθήκοντα ανάλογα με την αρμοδιότητα.

Εγγραφές μελών και στελεχών

Τα μέλη/στελέχη πρέπει να εγγράφονται με το πραγματικό τους όνομα.

Η Γενική Συνέλευση και οι επιτροπές αρχικά συνεδριάζουν στο Facebook γιατί είναι ένα εργαλείο ευρείας αποδοχής, χαμηλού κόστους, και έχει χρησιμοποιηθεί από άλλες ομάδες/οργανώσεις με επιτυχία.

Υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής μέλους ή στελέχους με ψευδώνυμο, αρκεί να έχει εξακριβωθεί η ταυτότητα του ατόμου από την ομάδα εγγραφής μελών/στελεχών. Αν και προτιμούμε να συμμετέχουν όλοι με τα πραγματικά τους στοιχεία, σεβόμαστε την επιθυμία των συμπολιτών μας να συμμετέχουν χωρίς να αποκαλύπτουν τα προσωπικά τους στοιχεία.


[1] Αδιαπραγμάτευτες αρχές της Δημοκρατικής Πολιτείας