Για την Ελλάδα!

Οι Βαυαροί βάζουν τέλος στον κοινοτισμό στην Ελλάδα το 1834

ΦΕΚ ΌθωναΔείτε στον σύνδεσμο για το Νόμο Περί Συστάσεως των Δήμων 27.12.1833 (ΦΕΚ 3/10-1-1834) των Βαυαρών του Όθωνα, και ειδικότερα στο άρθρο 38 παρ. 2 εδ. β, πώς απαγόρευσαν οποιαδήποτε ενασχόληση της Ολομέλειας των δημοτών με τα κοινά.

Συγκεκριμένα λέει το κείμενο: 

«Συνελεύσεις της ολομελείας των δημοτών πρός σύσκεψιν και απόφασιν περί δημοτικών ή άλλων υποθέσεων δεν επιτρέπονται».

Αυτή ακριβώς η διάταξη, που ήρθε γραμμένη στα γερμανικά, και που επικρατεί έκτοτε, είναι που σκότωσε τον κοινοτισμό (μια παράδοση χιλιετιών) στην Ελλάδα. 

Προφανώς θεωρήθηκε ανίκανος ο ελληνικός λαός να αποφασίζει για τα κοινά. Αυτή λοιπόν η άποψη επικράτησε έκτοτε σε όλα τα Συντάγματα του ελληνικού κράτους και στην πολιτική πρακτική, όχι μόνο για την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά ακόμα και για τα δημοψηφίσματα.

Ο λαός στη μεταπολίτευση κλήθηκε 2 φορές μόνο να αποφασίσει με δημοψήφισμα. Η πρώτη ήταν για το θεσμό της βασιλείας. Μια φορά μόνο κλήθηκε ο λαός, τον Ιούλιο του 2015, να αποφασίσει για κάποιο θέμα και η λαϊκή βούληση ανατράπηκε αυθαίρετα.

Η εξόντωση του κοινοτισμού
Στον νόμο «Καλλικράτη», υπήρχε το άρθρο 216 που προέβλεπε τοπικά δημοψηφίσματα, αλλά είχε ως προϋπόθεση να εκδοθεί προηγουμένως Προεδρικό Διάταγμα που θα ενεργοποιούσε αυτό το άρθρο, και το οποίο φυσικά δεν εκδόθηκε ποτέ.

Αυτά στον τόπο που γέννησε τη Δημοκρατία.