Για την Ελλάδα!

Όραμα - Στόχοι

Θέλουμε μια Ελλάδα αντάξια της μοναδικής ιστορίας και athens πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Έχουμε τις δικές μας απόψεις για τον τρόπο που θα το καταφέρουμε, αλλά ζητάμε τις ιδέες και τη συμβολή όλων των Ελλήνων που μοιράζονται το όραμά μας. Στόχος μας δεν είναι κυβερνητικές θέσεις ή η ανάδειξη μέσω ενός κόμματος, αλλά μια καλύτερη Ελλάδα. Αυτό προϋποθέτει πρωταρχικά αποκατάσταση της πραγματικής δημοκρατίας στη χώρα μας και απαιτεί Συνταγματική αλλαγή και νομοθετικές παρεμβάσεις που θα στοχεύουν σε:

 1. Ελλάδα ελεύθερη και δημοκρατική, που δίνει τις ίδιες ευκαιρίες σε όλους τους πολίτες της, που προάγει την αξιοκρατία, που είναι επίκεντρο πολιτισμού και διανόησης.
 2. Παιδεία που αποτελεί μέλημα όλης της κοινωνίας, που δίνει γνώσεις και συνάμα διαμορφώνει ενάρετο χαρακτήρα, με συνεχή έμφαση στην αγωγή του πολίτη, την ελληνική ιστορία, γλώσσα και παράδοση.
 3. Δικαιοσύνη ανεξάρτητη, αμερόληπτη και αποτελεσματική, και ταχεία απονομή της.
 4. Ισονομία και κατάργηση προνομίων υπουργών, βουλευτών και γενικά αιρετών οργάνων της Διοίκησης, έτσι ώστε η ασχολία με τα κοινά να γίνεται από αγάπη για την πατρίδα και όχι για πλουτισμό.
 5. Πλήρη εφαρμογή των Νόμων και αναζήτηση ευθυνών σε όλη την ιεραρχία, είτε για τη μη εφαρμογή του Νόμου είτε για την μη άσκηση του αντίστοιχου ελέγχου. Κάποτε θα πρέπει στη χώρα μας οι Νόμοι να εφαρμόζονται χωρίς εκπτώσεις, από τον ανώτατο άρχοντα μέχρι και τον τελευταίο πολίτη και να μην εξαρτάται η εφαρμογή τους από τη βούληση ή απραξία κάποιου Υπουργού (βλ. π.χ. μη εφαρμογή νόμων απαγόρευσης του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους, αποκλεισμοί δρόμων από πορείες, μη σύλληψη για βανδαλισμούς κλπ.). Πιθανώς κακοί Νόμοι θα πρέπει να αντικαθίστανται.
 6. Κυβέρνηση και Δημόσια Διοίκηση αποτελεσματική με βασικό στοιχείο τη διάκριση των εξουσιών, που διέπεται από τις αρχές της αξιοκρατίας, διαφάνειας και λογοδοσίας, εργαζόμενη για το καλό του κοινωνικού συνόλου, με σεβασμό προς τον πολίτη και με συνεχή καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς.
 7. Πρόσβαση των πολιτών στη νομοθετική/εκτελεστική εξουσία και συνεχή έλεγχό της.
 8. Πολιτική σκηνή όπου κυριαρχούν η εντιμότητα, η διαφάνεια, και ο πολιτισμένος διάλογος.
 9. Νομοθετική κατοχύρωση υπερκομματικών Εθνικών Συμβουλίων για τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό σε μείζονος σημασίας Εθνικά θέματα (εξωτερική πολιτική, εθνική άμυνα, μεταναστευτικό, μειονότητες, Παιδεία, και άλλα)
 10. Οικονομία που απελευθερώνει το καταπιεσμένο δυναμικό, την ευφυία, δημιουργικότητα και το μεράκι του Έλληνα, με ένα σοβαρό κράτος, αρωγό και όχι εμπόδιο στην υγιή επιχειρηματική προσπάθεια και πάντα βέβαια με μέριμνα και σεβασμό για το περιβάλλον.
 11. Κοινωνία όπου κυριαρχούν παραδοσιακές ελληνικές αξίες και αρετές, όπως φιλότιμο, φιλαλήθεια, αλληλεγγύη, ανθρωπιά.

Για να πραγματοποιήσουμε τα παραπάνω είναι απαραίτητη η συμμετοχή και συνεργασία όλων μας, και πρέπει το όραμα που μοιραζόμαστε να το βιώνουμε με τη συμπεριφορά μας στην προσωπική και κοινωνική μας ζωή. Μπορούμε να τα πετύχουμε μόνο με την άμεση, συμμετοχική Δημοκρατία, και με μια ευρεία συναίνεση των ευσυνείδητων πολιτών.